Ambitie

Pro-actief bestrijden van leegstaand vastgoed om het vestigingsklimaat in de provincie te verbeteren

ambitie

Transformatie
kansen

Kansen

Scan

Inzichtelijk maken of transformatie haalbaar is.

scan