-A +A

100 dagen challenge

Meld woningbouwplannen aan voor de 100 dagen challenge

Iedereen kent wel een plek die wacht op woningbouw of een kant-en-klaar bouwplan dat volledig is vastgelopen. Voor die locaties is er nu de 100 dagen challenge. Werkt u bij een gemeente, corporatie of ontwikkelaar? Of bent u op een andere manier betrokken bij een woningbouwplan? Help ons werk te maken van woningbouw en meld uw project aan.

In de Actie Agenda Woningmarkt (pdf, 1,4 MB) hebben gemeenten, marktpartijen en corporaties in de provincie Utrecht zich tot doel gesteld snel meer woningen te bouwen en plannen sneller tot uitvoering te brengen. Dat is ook het doel van de 100 dagen challenge.

Prijs: versnellingsteam

Woningbouwprojecten binnen bestaand bebouwd gebied kunnen meedoen aan deze challenge. Vijf inzendingen worden geselecteerd om in oktober te komen tot uitvoerbare projecten. Voor deze vijf projecten stelt de provincie per project een versnellingsteam beschikbaar ter waarde van 10.000 euro. Eén of meer experts gaan met de winnende projecten aan de slag om de versnelling voor elkaar te boksen en binnen 100 dagen concreet zicht op uitvoering te krijgen. Eindresultaat na 100 dagen:

  • Uitvoerbaar plan / ontwerp (economisch, maatschappelijk);
  • Draagvlak en commitment van betrokken partijen;
  • Inhoudelijk kwalitatief goed plan;
  • Concreet zicht op realisatie.

Op de eerste platformbijeenkomst in het kader van de Actie Agenda Woningmarkt op 18 oktober 2018 laten de projecten zien hoe het hen gelukt is om in 100 dagen tot een concreet uitvoerbaar plan te komen en wat de geleerde lessen zijn. De aanwezigen kunnen hun stem uitbrengen op het plan waarin volgens hen de grootste vooruitgang is geboekt.

Doe mee

Werkt u bij een gemeente, corporatie of ontwikkelaar? Of bent u op een andere manier betrokken bij een woningbouwplan? Doe mee en selecteer de meest kansrijke locatie om tot een uitvoerbaar plan voor woningbouw te komen. Trommel netwerkpartners op (eigenaar, ontwikkelaar, corporatie, gemeente, belegger) en daag hen uit samen het plan in 100 dagen rond te krijgen. Dien voor 4 juni het aanmeldformulier in! Bij twijfel, neem contact op met Dionne Baaré, projectleider Actie Agenda Woningbouw, om te sparren via dionne.baare@provincie-utrecht.nl of (06) 2573 59 52.

Criteria deelname challenge

  • Er is nog geen uitgewerkt plan, maar wel een gebied dat vraagt om ontwikkeling óf  er ligt een vastgelopen planontwikkeling;
  • Betrokken partijen willen woningbouw realiseren (meerdere partijen die samen versnellen);
  • Project/plan valt binnen bestaand bebouwd gebied (rode contouren);
  • Bereidheid om informatie te delen over geleerde lessen.

Aanmelden voor 4 juni

Meld uw project aan voor 4 juni via dit aanmeldformulier. Op 11 juni start de challenge met de vijf projecten die worden geselecteerd. Er moeten minimaal drie geschikte projecten zijn om de challenge door te laten gaan. Ook de projecten die zich aanmelden maar niet worden geselecteerd voor de challenge, of die na 4 juni worden aangemeld, kunnen gebruik maken van de inzet van het versnellingsteam. In dat geval is deze inzet in co-financiering.

 

Ambitie

Pro-actief bestrijden van leegstaand vastgoed om het vestigingsklimaat in de provincie te verbeteren

ambitie

Scan

Inzichtelijk maken of transformatie haalbaar is.

scan