-A +A

Ambitie Utrecht Transformeert

De provincie Utrecht is samen met de acht kantoorgemeenten pro-actief in haar aanpak van leegstaand vastgoed. De provincie en gemeenten hebben een gezonde economie en eenprettige gebruiksomgeving en willen dat zo houden door de kracht van sterke steden te benutten en het vestigingsklimaat te verbeteren. De aanpak van (kantoren)leegstand is hier een belangrijk onderdeel van. Deze aanpak wordt via twee sporen uitgevoerd:

Het sturende spoor

De provincie heeft de nieuwbouwmogelijkheden van kantoren beperkt met het Provinciaal Inpassingsplan Kantoren. Met deze beperking wordt een positieve en stimulerende bijdrage geleverd aan de vergroting van de kwalitatieve gebruiksmogelijkheden van leegstaande kantoorgebouwen (al dan niet na renovatie) en daarmee aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. In de Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027 staat per kantoorlocatie beschreven hoe groot deze beperking zal zijn. Daarnaast bevat artikel 4.3 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening regels over de toevoeging van kantoren.
Voor vragen kunt u terecht bij aanpak_kantorenleegstand@provincie-utrecht.nl.

Het faciliterende spoor

De provincie werkt zeer nauw samen met de gemeenten en marktpartijen bij de transformatie van leegstaand vastgoed. Omdat wij een topregio zijn biedt de leegstand in onze provincie ook veel kansen. Transformeren van ‘werken’ naar ‘wonen’, maar ook van ‘werken’ naar ‘anders werken’ of van ‘werken’ naar ‘andere functies'. Instrumenten die de provincie daarbij inzet is het verbinden van kennis (monitoring, website, bijeenkomsten), de inzet van de Ontwikkelings Maatschappij Utrecht, het uitvoeren van quickscans en het faciliteren van grootschaligere gebiedstransformaties. Door de intensieve samenwerking met de kantoorgemeenten en de markt vergroten we het lerend vermogen. 

Financiering

Vier verschillende financiële instrumenten om gemeenten en marktpartijen te ondersteunen

Financiering

Scan

Inzichtelijk maken of transformatie haalbaar is.

scan