De Hoef

Huidige functie:
Gemengd kantoren- en bedrijventerrein

Ambitie:
Aantrekkelijk woon-, werk-, en leergebied met een diversiteit aan woonmilieus

Stadsring

Huidige functie:
Mix van grotere en kleinere panden, modern en historisch

Ambitie:
Transformeren van kantoorpanden naar woningen

Stationsgebied

Huidige functie:
Centrumstedelijke locatie met veel hoogbouw en gemengde functies

Ambitie:
Behouden van aantrekkelijke kantorenlocatie, kwaliteit toevoegen met voorzieningen en incidenteel centrumstedelijk wonen