-A +A

Financiering

De financiering van transformatietrajecten blijft in veel gevallen een uitdaging. De provincie Utrecht en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) bieden een aantal financiële instrumenten om gemeenten en marktpartijen te kunnen ondersteunen. Uit deze samenwerking komt naar voren dat de financieringsbehoefte zich vooral concentreert op tijdelijke financiering en met name op ‘voorfinanciering’ omdat de banken zeer terughoudend zijn bij het verstrekken van leningen. 

Er kan een aanvraag worden gedaan voor de volgende instrumenten:
- Subsidies
- Garantstellingen
- (Achtergestelde) leningen
- Financiële participatie

Indien u een aanvraag wil doen, neem dan contact op met Frank Hazeleger, 

Ontwikkelings Maatschappij Utrecht, op telefoonnummer 030-7670559 of via e-mail naar fhazeleger@nvomu.nl

Ambitie

Pro-actief bestrijden van leegstaand vastgoed om het vestigingsklimaat in de provincie te verbeteren

ambitie

Scan

Inzichtelijk maken of transformatie haalbaar is.

scan