-A +A

Merweplein 5 - Nieuwegein

Het voormalige kantoor genaamd Millenium I & II aan het Merweplein te Nieuwegein telde 11.680 m2 verhuurbaar vloeroppervlak. In een half jaar tijd is het volledige proces van aanvraag en vergunningverlening doorlopen. De uitgebreide ervaring van het bestuurlijk en gemeentelijk apparaat in transformatie-processen zorgde voor een soepel proces zonder noemenswaardige verrassingen of problemen. Noemenswaardig in dat verband is de uitstekende begeleiding aan gemeentezijde door één contactpersoon die in het volledige proces voor ons als aanspreekpunt heeft gefungeerd. Ervaren adviseurs aan onze zijde, gebundeld onder de veelzeggende naam "Transformatieteam" hebben het proces door hun uitgebreide ervaring op dit specifieke terrein eveneens soepel kunnen laten verlopen.

Het complex bestaat uit 66 koopwoningen en 66 huurwoningen. De koopwoningen, waarvan er op dit moment 38 zijn verkocht, bestaan uit 2-, 3- en 4kamerappartementen. De doelgroep is divers: van starters tot senioren. De huurwoningen vallen in het segment "middelduur" en bestaan eveneens uit 2-, 3- en 4kamerappartementen. Alle woningen zullen tegen de zomer van 2017 worden opgeleverd.

Inspiratie

inspiratie