Ruige Veld / Speelkamp

Huidige functie:
Kleinschalige kantoren locatie

Ambitie:
gemengd terrein met ruimte voor transformatie richitng wonen

De Horst

Huidige functie:
Kantorenlocatie met ca. 75 bedrijven

Ambitie:
Aantrekken nieuwe kantorengebruikers en ruimte voor ondersteunende functies.

Princenhof

Huidige functie:
40 bedrijven in belangenbehartiging, zakelijke dienstverlening en onderzoek

Ambitie:
Mix van andersoortige bedrijvigheid en overige functies