-A +A

Monitor

De Monitor wordt één keer per jaar uitgegeven om de actuele stand van zaken in kaart te brengen. Hiermee houden we de ontwikkelingen bij en kunnen we het effect van onze inspanningen meten. Deze monitor vergelijkt gebiedsinformatie op dezelfde wijze in de 8 kantoorgemeenten. Daardoor kunnen de gemeenten op uniforme wijze informatie aan elkaar koppelen en met elkaar delen. 

Scan

Inzichtelijk maken of transformatie haalbaar is.

scan

Financiering

Vier verschillende financiële instrumenten om gemeenten en marktpartijen te ondersteunen

Financiering