-A +A

Platform Aanpak Kantoren Transformatie

08/12/2016

Twee keer per jaar delen de wij, de acht Utrechtse kantoorgemeenten en de provincie Utrecht, met alle betrokken Utrechtse partijen opgedane kennis over transformatie kansen van leegstaande kantoren en faciliteren wij het gesprek hierover tussen overheid en de markt. Op 14 december zal, vanaf 09:00 uur tot 13:00 uur, ingegaan worden op de volgende onderwerpen:

  • De transformatie van leegstaande kantoren naar nieuwe concepten en formules voor het werken 3.0, met daarbij een presentatie van Thomas Ummels van OVG.
  • De toepassing van deze inzichten op een aantal gebieden in de provincie Utrecht, t.w. Stationsgebied Amersfoort, Kantorengebied De Horst in Leusden, ect.
  • Het verkennen en verdiepen in de businesscase. Wanneer is transformatie naar een HNK, Spaces, Tribes, ect. mogelijk? Wat is een haalbare businesscase?

Daarnaast staat een update van de totale Aanpak Kantoren Transformatie, waaronder een korte toelichting op de Kantorenmonitor van de provincie Utrecht op de planning. Afsluitend zal er een lunch verzorgd worden.

Wilt u hierbij aanwezig zijn stuur dan een e-mail naar: aanpak_kantorenleegstand@provincie-utrecht.nl