-A +A

Transformatie Planetenbaan 1 en 2

25/05/2016

In het gebied Planetenbaan in Maarssen (gemeente Stichtse Vecht) staan meerderen kantoren en bedrijven leeg. De gemeente Stichtse Vecht werkt momenteel aan een visiedocument voor de herontwikkeling van dit gebied. Een grotere menging van functies ligt daarbij voor de hand. Er wordt echter ook gekeken naar concrete initiatieven vanuit de markt.

Één van deze initiatieven betreft de beoogde transformatie van twee kantoorgebouwen aan de Planetenbaan 1 en 2 door een private partij naar woningen. Planetenbaan 1 is geheel leeg en wordt getransformeerd naar appartementen in de huursector. Planetenbaan 2 wordt op termijn eveneens getransformeerd naar woningen. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht heeft de private partij ondersteund bij het financieren van de vastgoedaankoop. De transformatie van deze twee kantoorgebouwen betekent een kwaliteitsimpuls voor het bedrijventerrein Planetenbaan.

Opdrachtgever: Private partij

Oppervlakte: 4.100m2 BVO

Locatie: Stichtse Vecht, Planetenbaan 1 en 2

Jaar: 2016

Info: Frank Hazeleger

Type: Kantorentransformatie