-A +A

Rijnhuizen

Huidige functie:monofunctioneel werkgebied

Ambitie:hoogwaardig wonen, werken, recreëren

Kantoorleegstand:40%

 
Omschrijving:

Rijnhuizen is een gebied centraal gelegen in Nieuwegein aan het Merwedekanaal.

Huidige situatie

Het gebied kent een rijke historie met bijzondere locaties als het oude kasteel Rijnhuizen, het Fort Jutphaas, de waterwegen en de oude kasteellaan. Naast deze monumentale kwaliteiten wordt het gebied gekenmerkt door nieuwe bedrijventerreinen, kantorenparken en sportvoorzieningen.

De leegstand van kantoren in Rijnhuizen loopt op dit moment op tot 40%. Er is dynamiek in het gebied. Verschillende initiatiefnemers zijn met de gemeente in gesprek over (her)ontwikkeling van hun bezit.

Ambitie

Rijnhuizen is een gebied dat kansen biedt om te transformeren van een monofunctioneel werkgebied naar een gemengd hoogwaardig gebied waar gewoon, gewerkt en gerecreëerd kan worden.

Aanpak

Met eigenaren, ondernemers, gemeente en provincie is een gebiedsvisie opgesteld. Daarna zijn in twee Co Design Sessies met deze diverse groep de belangrijkste randvoorwaarden verder uitgewerkt en afspraken over gemaakt:

  • Investeringen in de openbare ruimte: welke er in de komende jaren worden gerealiseerd.
  • Financiering: op welke wijze de investeringen worden gedeeld door de huidige en toekomstige initiatiefnemers die nieuw gaan bouwen en gaan transformeren, met daarbij afspraken over een voorfinanciering vanuit de gemeente en provincie Utrecht.
  • Gebiedsmanager: er zijn twee gebiedsmanagers gestart in het gebied om alle initiatieven af te stemmen en te koppelen.

Wilt u meer informatie over de kansen in Rijnhuizen dan kunt u contact opnemen met:
Ron van Schaik – gemeente Nieuwegein – R.vanschaik@nieuwegein.nl.