-A +A

De Compagnie

Huidige functie:Gemengd bedrijventerrein

Ambitie:Vestiging nieuwe bedrijven

 
Omschrijving:

Op de Compagnie zit een interessante mix van allerlei bedrijven. Een paar grote bedrijven en veel MKB, de nodige maakindustrie en wat zakelijke dienstverlening. De menselijke maat is een goede typering. Er is de nodige dynamiek vanwege bedrijven die uit hun jasje groeien en verhuizen. Daardoor staan er wat interessante panden klaar voor wie verhuisplannen heeft.

De Compagnie heeft zowel aan de noord- als aan de zuidkant zichtlocaties; aan de ene kant de A12 en binnen de bebouwde kom is de Grote Beer een belangrijke doorgaande route.

Aantal bedrijfsvestigingen 154
Aantal banen 1868