-A +A

De Vendel

Huidige functie:Kantorenpark

Ambitie:Terugdringen van leegstand

 
Omschrijving:

Aan de noordkant van Veenendaal, ten zuiden van de A12, ligt het kantorenpark De Vendel. Dit gebied heeft een groen karakter en is, ondanks dat de panden gemiddeld al wat ouder zijn, een goed onderhouden kantoorlocatie. De zichtlocatie vanaf de A12 is een belangrijk voordeel van deze locatie. Ook is de bereikbaarheid is vanaf de A12 is goed te noemen. 

Her en der verspreid bevinden zich enkele leegstaande kantoren maar veelal een gedeelte van het pand. Met enkele vastgoedeigenaren van leegstaande panden is de gemeente in gesprek.

Aantal bedrijfsvestigingen 127
Aantal banen 1407