-A +A

Molenzoom

Huidige functie:Kantorenlint met wonen en voorzieningen aan de rand

Ambitie:ruimte voor goedkope en creatieve woon- en werkzones

Kantoorleegstand:35-40%

 
Omschrijving:

Molenzoom ligt centraal, aan de ene kant aan de rotonde naar het Rond en aan de andere kant is er de verbinding met de Koppeling. Het is een gebied dat bestaat uit een uitgestrekt lint van kantoren langs de hoofdas de Molen, met daaromheen wonen en een beperkt aantal voorzieningen.

Huidige situatie

De presentatie is kwalitatief uitstekend, maar niet direct heel onderscheidend. Er is leegstand in de kantoren circa 35 – 40%, maar het kantorenpark is niet geheel afgeschreven. Niets doen kan snel achteruitgang betekenen, daardoor herstructureren op lange termijn overwegen.

Een kwart van de werkgelegenheid in Houten komt uit het gebied de Molenzoom. Dus een belangrijke plek voor economisch Houten.

Ambitie

Op verschillende plekken op de Molenzoom en bij de Koppeling zouden er regelarme zones kunnen zijn; hier kunnen voor Houtense begrippen meer goedkope en creatieve woon- en werkzones ontstaan. Deze bieden ruimte aan innovatieve woonconcepten en startende bedrijven.

Aanpak

Een aantal bedrijven: BBN, Grontmij en Pas, die werkzaam zijn in het gebied de Molenzoom is gevraagd wat een goede toekomst voor de Molenzoom zou kunnen zijn. De analyse en de daaruit voortkomende vragen en mogelijke toekomstbeelden zijn in een Co Design Sessie uitgewerkt door ondernemers, eigenaren, gemeente en Provincie Utrecht tot een eerste afweging van de toekomst van de Molenzoom.

Deze resultaten worden nu verder vertaald in een kansenkaart, die richting geeft aan de gewenste ontwikkelingen: transformatie kansen naar wonen en eventuele andere functies.

Wilt u meer informatie over de transformatiekansen in de Molenzoom, dan kunt u contact opnemen met
Jeroen Zwart – gemeente Houten – jeroen.zwart@houten.nl