Planetenbaan

Huidige functie:
kantoorgebied van ca. 53.500 m2 bvo

Ambitie:
Opwaardering en herprofilering met nieuwe functies