Transformatiekaart gemeente Utrecht

Huidige functie:
Bijv. kantoren, ziekenhuis of school

Ambitie:
Transformatie van functies

Merwede

Huidige functie:
Distributiegebied

Ambitie:
Compacte, gezonde en gelukkige stadswijk