De Vendel

Huidige functie:
Kantorenpark

Ambitie:
Terugdringen van leegstand

De Compagnie

Huidige functie:
Gemengd bedrijventerrein

Ambitie:
Vestiging nieuwe bedrijven