-A +A

WebScan

De vraag of transformatie haalbaar is weerhoudt eigenaren er soms van om in beweging te komen. De provincie Utrecht heeft hiervoor een WebScan ontwikkeld,  waarmee u een te transformeren pand of gebied kunt opzoeken. De scan geeft vervolgens een beeld van de planologische situatie van het gebied of het pand. U krijgt snel zicht op gezondheids- en milieueffecten. Een handleiding voor de WebScan is te vinden bij het informatie logo in de tool.

Neem voor meer informatie contact op met Menno Smit.

Ambitie

Pro-actief bestrijden van leegstaand vastgoed om het vestigingsklimaat in de provincie te verbeteren

ambitie

Financiering

Vier verschillende financiële instrumenten om gemeenten en marktpartijen te ondersteunen

Financiering