Brancheorganisaties

Ambitie:
Bereikbaarheid en service middenstand op hoog niveau houden

Middelland

Huidige functie:
Mix van werklocaties en kantoren

Ambitie:
Transformatie van functies, uitstraling verbeteren